اعضاء گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۶:۳۵ قبل از ظهر
 
 
دکتر رضا اسماعیلی
دانشیار اقتصاد سلامت
دبیر گروه

 
 
دکتر عبدالجواد خواجوی
استادیار مدیریت خدمات سلامت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

 
 
دکتر محمدرضا منصوریان
استادیار آموزش پزشکی
مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه دانشکده پرستاری گناباد

 
 
دکتر نرجس بحری
دانشیار بهداشت باروری
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

 
 
دکتر میثم داستانی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیر واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
 
 
خانم دکتر ملیحه ضیائی
استادیار پزشکی اجتماعی

 
 
آقای امیررضا نصیرزاده
کارشناسی ارشد پرستاری
مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 
 
 
خانم صدیقه بادنوا
کارشناس مرکز EDC دانشگاه

 
 
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
خانم مهندس نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس