اعضا گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۴:۲۵ قبل از ظهر
 
 
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی
دبیر گروه

 
 
دکتر نرجس بحری
دانشیار بهداشت باروری
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
دکتر عبدالجواد خواجوی
استادیار مدیریت خدمات سلامت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

 
 
دکتر میثم داستانی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
سرپرست اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه

 
 
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
خانم مهندس نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات

 
 
خانم رضوان نبیلی
کارشناس مامایی
کارشناس مسئول برنامه باروری سالم معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
خانم کبری قاسمی
کارشناس مامایی
کارشناس مسئول برنامه سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه

 
 
آقای حسین هاشمی فر
کارشناس مسئول برنامه سلامت نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
عباس علیمردانی
کارشناس ارشد آموزش بهداشترییس گروه سلامت جمعیت،خانواده و مدارس

 
 
خانم مریم نجار شهری
کارشناس برنامه سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس