هیأت مؤسس

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۰:۲۰ قبل از ظهر
 
 
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی

 
 
دکتر شهلا خسروان
استاد تمام پرستاری

 
 
دکتر نرجس بحری بیناباج
دانشیار بهداشت باروری

 
 
دکتر علی محمدپور
استاد تمام پرستاری

 
 
دکتر محمود تقوی
دانشیار بهداشت محیط
 
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس