اعضای هیئت علمی وابسته

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۳:۲۰ قبل از ظهر
 
 
دکتر خسرو شفقی
استادیار علوم تغذیه
 

 
 
دکتر علی فیروزی چاهک
استادیار بهداشت حرفه ای
رئیس گروه توسعه فناوری دانشگاه

 
 
دکتر محمد حسین بهشتی
استادیار بهداشت حرفه ای
مدیر فنی شرکت خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

 
 
دکتر محمد امین مومنی مقدم
استادیار بیوشیمی بالینی
رئیس گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه

 
 
دکتر زهره عبدی مقدم
استادیار علوم و صنایع غذایی
گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه
 
 
دکتر شادان نوید
استادیار علوم تشریحی
گروه آناتومی دانشگاه

 
 
دکتر ملیحه ضیائی
استادیار پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی
 
 
دکتر زهرا سعادتیان
استادیار ژنتیک پزشکی
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه

 
 
مجتبی امکانی
مهندسی بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت حرفه ای
 
 
دکتر مریم معاون سعیدی
استادیار طب کار
مسئول مرکز تخصصی طب کار

 
 
دکتر الیاس نطاق
مدکترای تخصصی علوم تغذیه
گروه وه تغذیه و بیوشیمی
 
 
دکتر محمد رشید مایوان
دکترای علوم تغذیه
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
 
 
دکتر میترا دوگونچی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مسئول دفتر EDO دانشکده بهداشت
 
 
دکتر مریم مرادی بیناباج
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه تغذیه و بیوشیمی
 
 
جواد باقری
کارشناسی ارشد معارف اسلامی
دبیر شورای پژوهشی نهاد رهبری دانشگاه
 
 
دکتر نگار شفاعی
استادیار داروسازی بالینی
گروه فارماکولوژی
 
 
دکتر امین زمانی
استادیار طب اورژانس
گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
 
 
دکتر جواد صادقی نسب
استادیار طب اطفال
معاون بهداشت دانشگاه
 
 
مهران یادگاری
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
گروه تغذیه وبیوشیمی
 
 
دکتر رضا محبتی
استادیار فیزیولوژی
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 
 
دکتر رویا پیروی
استادیار بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط
 
 
دکتر علی اکبری
استادیار روانپزشکی
گروه علوم پایه
 
 
دکتر مصطفی امیری
دانشیار زبان انگلیسی
گروه عمومی دانشکده پزشکی
 
 
مهندس اکرم تبریزی
مهندسی بهداشت حرفه ای
سرپرست کمیته نحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس