اعضاء گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۵:۰۵ قبل از ظهر
 
 
دکتر محمد امین مومنی مقدم
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه

 
 
دکتر زهره عبدی مقدم
استادیار علوم و صنایع غذایی
دبیر گروه

 
دکتر محمد رشید مایوان
استادیار تغذیه
گروه بیوشیمی و تغذیه

 
 
دکتر شادان نوید
استادیار علوم تشریحی
گروه آناتومی دانشگاه

 
 
دکتر زهرا سعادتیان
استادیار ژنتیک پزشکی
 
 
نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی

 
 
سمیرا سالاری
مسوول سلف تغذیه دانشجویی دانشگاه
 
 
زهرا حسینی
مسوول واحد بهبود تغذیه جامعه، معاونت بهداشتی
رزومه

 
 
دکتر لاله راننده کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
 
دکتر الیاس نطاق اشتیوانی
استادیار علوم تغذیه

 
 
دکتر داود سالارباشی
استادیار علوم و صنایع غذایی
گروه تغذیه و بیوشیمی

 
 
آقای رضا زارع حسینی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان
 
 
دکتر مریم مرادی
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه تغذیه و بیوشیمی

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس