اعضا گروه پژوهشی مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا(پایگاه رصد اجتماعی کووید ۱۹)

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۹:۰۱ قبل از ظهر
 
 
دکتر علی عالمی
استاد تمام اپیدمیولوژی
دبیر گروه

 
 
دکتر جواد باذلی
استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها
گروه فوریت های پزشکی

 
 
خانم دکتر لاله کلانکش
استادیار مهندسی بهداشت محیط (پژوهش‌محور)
عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
خانم مهندس نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناس پژوهشی معاونت تحقیقات

 
 
دکتر امین زمانی
استادیار طب اورژانس
دبیر کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث و بلایا
 
 
آقای محمدرضا رادمهر
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه

 
 
آقای رضا قربان نیا
کارشناس ارشد بهداشت
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
آقای سید محمد حسینی
کارشناسی ارشد بهداشت
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه

 
 
آقای حامد رمضانی
کارشناسی ارشد بهداشت
کارشناس برنامه بیماری های مشترک انسان و حیوان معاونت بهداشتی دانشگاه
 
 
محمدحسین اسماعیل زاده
کارشناسی ارشد فوریت و بلایا
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه
 
 
رضا زارع حسینی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناس مددکاری معاونت درمان دانشگاه

 
 
 
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس