کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

ایجاد شده در ۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۴:۱۰ قبل از ظهر

فاطمه رجبی

 

سمت: مسوول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس