پدافند در حوزه سایبری و زیستی

انتشار محتوا: ۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۸:۱۸ قبل از ظهر
جزوه آموزش عمومی و تخصصی تهدیدات CBRNE
سند راهبردي پدافند سايبري كشور
تهدايدات سايبري متداول در جهان

-

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس