جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
بازدیدهای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه در دوازدهمین روز فروردین‌ماه 1403
Sunday 31 st March 2024
دانشگاه علوم پزشکی گناباد آماده استقبال از دانشجویان در سال جدید می‌شود
Saturday 30 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در یازدهمین روز فروردین‌ماه 1403
Saturday 30 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در دهمین روز فروردین‌ماه 1403
Friday 29 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در نهم فروردین ماه 1403
Thursday 28 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در هشتمین روز سال 1403
Wednesday 27 th March 2024
کاهش ۳۵ درصدی حوادث ترافیکی اورژانس نسبت به مورد مشابه سال گذشته
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛
Tuesday 26 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در هفتمین روز از فروردین ماه 1403
Tuesday 26 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در ششمین روز سال 1403
Monday 25 th March 2024
بازدیدهای ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه در پنجمین روز سال 1403
Sunday 24 th March 2024

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد
تلفن: 0098-051-57223513-14
فکس: 0098-051-57236160
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس