آیین نامه ها و مستندات

انتشار محتوا: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۷:۲۸ بعد از ظهر
آیین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان
آيين نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
برنامه استراتژیک 1404-1400
برنامه جامع عدالت تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
پایش و ارزیابی برنامه استراتژیک
چك ليست استعداد درخشان
آیین نامه اجرایی پوشش اخلاق حرفه ای کارکنان
دستورالعمل کمیته های اخلاق درپژوهش در دانشگاه
فرم انتخاب سرپرستار نمونه
فرم هیأت علمی برگزیده آموزشی
کتابچه خلاصه دستاوردهای بسته اعتلای ارزشهای اخلاق
گزارش پروژه اعتبار بخشي موسسه اي دانشگاههاي علوم پزشکي
معیارها و شاخص های انتخاب کارمندان
كتاب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس